Návrh přípravného výboru

Návrh přípravného výboru na konání místního referenda k zahájení projektové přípravy dle výsledku architektonicko–urbanistické soutěže o návrh Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí, ve dnech konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 dle § 10 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu

Označení území
Místní referendum se bude konat na území města Velké Meziříčí

Znění otázky navržené k rozhodnutí v místním referendu:
Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravě obnovy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu jednokolové projektové architektonicko-urbanistické soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 městem Velké Meziříčí?

Odůvodnění návrhu
Město VM dne 7. 4. 2016 vyhlásilo jednokolovou projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž o návrh, která probíhala od 7. 4. 2016 do 15. 7. 2016, kdy došlo k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. Porota v absolutní shodě doporučila uchazeče v tomto pořadí:

1. cena – Ing. arch. David Mikulášek, Bc. Linda Boušková, Bc. Filip Musálek
2. cena – MCA Atelier s.r.o. Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, Ing. arch. Radek Novotný
3. cena – Ing. arch. Lucie Kadrmanová Chytilová, Ing. arch. Tomáš Kopecký, Ing. arch. Richard Ott, Ing. arch. Anita Prokešová

Po řádném vypořádání námitek soutěžících a ukončení soutěže o návrh proběhla veřejná vernisáž všech 16 doručených soutěžních návrhů, kde proběhla prezentace oceněných a odměněných návrhů.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města se v současnosti neřídí tímto doporučením nezávislé odborné poroty v architektonické soutěži a rozhoduje o následném zadání veřejné zakázky v rozporu s doporučeními odborné nezávislé poroty bez zjevné příčiny a zdůvodnění navrhujeme, aby o podobě náměstí dle vítězného návrhu a jeho osudu bylo rozhodnuto obyvateli města v místním referendu, jelikož se jedná o podstatný zásah do života města, který ovlivní samotnou kvalitu budoucího náměstí a tím současné obyvatele i příští generace.

Odhad nákladů a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě města
Náklady spojené s provedením místního referenda jsou odhadnuté na částku 300 000 Kč a budou plně hrazeny z rozpočtu města Velké Meziříčí.

Náklady spojené s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu jsou odhadnuté na částku 4 242 260 Kč, neboť tato částka je honorářem Ing. arch. Davida Mikuláška za vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí. Tyto náklady by byly plně hrazeny z rozpočtu města Velké Meziříčí.

Označení zmocněnce z členů přípravného výboru
Zmocněncem členů přípravného výboru je Tomáš Bílek, bytem Na Výsluní 1312/4, Velké Meziříčí 594 01, narozen 1985

Členové přípravného výboru
Ivana Bíbrová, bytem U Světlé 1390/29, Velké Meziříčí 59401, narozena 1972
Tomáš Bílek, bytem Na Výsluní 1312/4, Velké Meziříčí 594 01, narozen 1985
Jiřina Kácalová, bytem Čechova 1600/12, Velké Meziříčí 59401, narozena 1937
Bořivoj Pejchal, bytem U Bašty 124/1, Velké Meziříčí 59401, narozen 1953
Milan Salaš, bytem Pod lesem 6, Velké Meziříčí 59401, narozen 1985
Miroslav Štěpánek, bytem Bezděkov 205/15 Velké Meziříčí 59401, narozen 1953

 

Sledujte také náš Facebook profil Za Náměstí VM.