Referendum 20. a 21. října 2017

OTÁZKA V REFERENDU

„Souhlasíte s tím, aby město Velké Meziříčí udělalo veškeré možné kroky k zahájení projektové přípravy obnovy Náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí dle vítězného návrhu jednokolové projektové architektonicko-urbanistické soutěže vyhlášené dne 7. 4. 2016 městem Velké Meziříčí?“

Pokud souhlasíte s níže uvedenými fakty, hlasujte také ANO!

Vítězný návrh zastáváme od doby, kdy byl nepochopitelně s některými nepravdivými a dalšími subjektivními argumenty odmítnut zastupitelstvem. Respektujeme názor odborné poroty, která vítězný návrh jednohlasně zvolila.

VÍTĚZNÝ NÁVRH:
– zachovává lipový háj v centru a počítá s jeho postupnou obnovou
– efektivně rozprostírá dopravu z náměstí do přilehlých ulic
– ústí ulici Radnickou na silnici 602 stejně jako druhý návrh v pořadí
– obsahuje parkovací místa dle zadání soutěže (a více než druhý návrh v pořadí)
– naplňuje požadavky občanů vzešlé z ankety před soutěží
– a především je o 10 mil. Kč levnější než druhý návrh v pořadí

Pro podporu financování především právních nákladů jsme zřídili transparentní bankovní účet – stav konta zde.

Budeme rádi i za Vaši podporu, číslo účtu je 2801285834/2010.