Členové přípravného výboru

Na této stránce se dozvíte informace o jednotlivých členech přípravného výboru referenda.

Tomáš BÍLEK – zmocněnec přípravného výboru referenda
narozen 23. 12. 1985 v Mostištích.
Vystudoval Střední školu stavební v Jihlavě, poté Vysoké učení technické v Brně na Fakultě stavební obor stavební inženýrství.
Pracuje jako projektant pozemních staveb.

 

Ivana BÍBROVÁ
narozena 13. 5. 1972 ve Velkém Meziříčí.
Vystudovala Gymnázium ve Velkém Meziříčí a pomaturitní studium na Gymnáziu J.G. Mendela v Brně. Poté Masarykovu univerzitu v Brně, 5-leté studium na Pedagogické fakultě, obor český jazyk a literatura a výtvarná výchova pro střední školy.
V letech 2002 až 2006 členka rady města, zvolena za stranu Nezávislých jako nezávislá kandidátka, v letech 2006 až 2010 znovu zvolena do Rady města za Nezávislé jako nezávislá kandidátka.
V letech 2010 až 2014 členka zastupitelstva města, zvolena za Nezávislé jako nezávislá kandidátka.
Pracuje jako pedagožka, ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí.

 

Jiřina KÁCALOVÁ
narozena 14. 4. 1937 v Praze.
Vystudovala Akademické gymnázium v Praze, poté Karlovu univerzitu, Fakultu společenských věd obor český jazyk a dějepis.
V letech 1959 až 1964 pedagožka na 1. ZŠ Sokolovská, Velké Meziříčí, poté v letech 1964 až 1994 na Gymnáziu ve Velkém Meziříčí.
Od roku 1994 v důchodu. V roce 2003 se stala kronikářkou města, kterou je do současnosti.

 

Bořivoj PEJCHAL
narozen 28. 12. 1953 ve Velkém Meziříčí.
Vystudoval Gymnázium ve Velkém Meziříčí, poté Vysoké učení technické v Brně na Fakultě stavební a Školu výtvarného myšlení v Brně.
Pracuje jako realitní makléř, soudní znalec, malíř, fotograf.

 

Milan SALAŠ
narozen 2. 8. 1985.
Vystudoval Gymnázium ve Velkém Meziříčí.
Sportovec, lezec, pořadatel sportovních akcí ve Velkém Meziříčí.

 

Miroslav ŠŤEPÁNEK
narozen 7. 1. 1953 ve Velkém Meziříčí.
Po vyučení v oboru tváření kovů se vzdělával na soukromých výtvarných studiích.
Je členem Unie výtvarných umělců ČR, Klubu výtvarných umělců Horácka, TT klubu Brno, zakládající člen výtvarné skupiny Dva albatros, člen KK3, Klubu konkrétistů, Skupiny BEKANEŠŚ.
Vyučuje obor pasíř na Střední průmyslové škole v Třebíči. Ve vlastní výtvarné tvorbě se věnuje šperku, realizacím v architektuře a vytváření reprezentačních předmětů.

 

Dobrovolní spolupracovníci přípravného výboru:

Jan BÍLEK
Narozen 27.9.1984.
Vystudoval Střední školu stavební v Jihlavě, poté Vysoké učení technické v Brně na Fakultě stavební obor Statika mostních konstrukcí.
Pracuje jako vedoucí ve stavební firmě.

Tomáš PELÍŠEK
Narozen 19. 1. 1990.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Podniková ekonomika a management, v současnosti studuje obor Environmentální studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Pracuje jako konzultant procesního managementu.

 

Sledujte také náš Facebook profil Za Náměstí VM.