Tisková zpráva k rozhodnutí ÚOHS

Velké Meziříčí je zase o kousek blíže rekonstrukci centra města podle vítězného návrhu architektonicko-urbanistické soutěže a podle téhož návrhu, který si občané města přáli v referendu. Dle nových informací týkajících se řízení na ÚOHS, o které jsme požádali pana Ing. arch. Mikuláška, již v této věci úřad rozhodl.

Ve čtvrtek dne 22. února 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí ohledně dalšího postupu na zadání veřejné zakázky na rekonstrukci našeho náměstí. Jeho plné znění přikládáme.

Závěr úřadu je takový, že zadavatel (město Velké Meziříčí) nedodržel postup dle zákona o zadávání veřejných zakázek, když odmítl námitky stěžovatele (Ing. arch. Mikuláška a jeho týmu). ÚOHS ruší rozhodnutí města o námitkách a ukládá zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku se společností MCA atelier s.r.o. na základě výzvy k jednání z 26. července 2017.

Dále ÚOHS ukládá městu Velké Meziříčí uhradit náklady spojené s řízením ve výši 30 000 Kč.

Dne 26. února 2018 proběhla na radnici tisková konference, na které starosta města Josef Komínek informoval, že ÚOHS dosud žádné rozhodnutí nevydal a stále se čeká na jeho  rozhodnutí.

Rozhodnutí však bylo do datové schránky města doručeno 22. února 2018, což je čtyři dny před konáním tiskové konference. Způsob, jakým vedení města neinformuje o výsledku řízení, je podle nás nepřijatelný.
Proti rozhodnutí ÚOHS může město Velké Meziříčí podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 15 dní od doručení (do 9. 3. 2018). Okamžikem nabytí právní moci zmíněného rozhodnutí platí námitky pana architekta Mikuláška a jeho týmu a město je nemůže odmítnout jako opožděné.

Za občanskou iniciativu Za Náměstí VM
Tomáš Bílek 1.3.2018

Přílohy:

Rozhodnutí ÚOHS, č. j. ÚOHS-S0503/2017/VZ- 05599/2018/511/SVá
Videozáznam z tiskové konference vedení města Velké Meziříčí (26. 2. 2018) z Facebooku obcasnik.eu https://www.facebook.com/obcasnikeu/videos/968644916621473/