Vyjádření odborné poroty

Vzniklá situace po skončení architektonicko-urbanistické soutěže donutila k vyjádřená také odborné zástupce poroty. Vyjádření citujeme a části, které považujeme za důležité, jsme zvýraznili:

„Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

Nezávislá část odborné poroty jednokolové projektové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh Náměstí a přilehlé ulice ve Velkém Meziříčí si je vědoma své role a zodpovědnosti ve vztahu k výběru realizovatelného návrhu.

Vyjadřujeme znepokojení ze současné diskuse, která proběhla na minulých dvou jednáních zastupitelstva a je veřejně známa a diskutována nejen v rámci Vašeho města. Dobře a kvalitně připravenou a vedenou veřejnou architektonickou soutěž poškozuje a znevěrohodňuje pro nás nepochopitelný spor, který je veden pro veřejnost nesrozumitelně. Naopak vyjadřujeme a potvrzujeme svůj odborný názor na výsledek soutěže a pořadí oceněných. Je zpochybňována odborná role a schopnost nezávislé části poroty rozlišovat mezi realizovatelností a nerealizovatelností předložených soutěžních návrhů. Vítěz v návrhu představil nejkvalitnější vizi pro město Velké Meziříčí, zvolenou jako nejvhodnější k pokračování v dialogu v rámci projektové přípravy. Vítězný návrh je nejenom realizovatelný, ale nadto představuje citlivý přístup z hlediska kulturní a historické autenticity velkomeziříčského náměstí a přilehlých ulic. Vhodně zachovává stávající stromový háj v srdci náměstí a předkládá názor na jeho kontinuitu. Dopravní systém je zcela jistě realizovatelný, po odborném dialogu schopný dalšího vývoje. Návrh je ekonomicky přiměřený.

To vše je již vyjádřeno v hodnotící zprávě. Nesouhlasíme s tím, aby se vítěz soutěže, či kterýkoliv z dalších oceněných, stal obětí zpochybňování, které vážné téma architektury a kultury veřejného vystavěného prostoru zlehčuje zbytečným a nesrozumitelným informačním balastem a v důsledku tak jde proti veřejnému zájmu nejvyšší kvality v rámci předložených návrhů.

V Praze, Trutnově, Brně, Olomouci a Velkém Meziříčí dne 22. 6. 2017

Členové nezávislé poroty:
akad. arch. David Vávra, předseda poroty
Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. Vladimír Sitta
Ing. Petr Smítal
Ing. arch. Eva Uchytilová“

 

Sledujte také náš Facebook profil Za Náměstí VM.